User Tools

Site Tools


4850--8693-matsuki-la-gi

Matsuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8693
Tên thay thế 1992 WH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0279751
Viễn điểm quỹ đạo 2.7851499
Độ lệch tâm 0.1573146
Chu kỳ quỹ đạo 1363.6224691
Độ bất thường trung bình 89.38508
Độ nghiêng quỹ đạo 6.93319
Kinh độ của điểm nút lên 127.84034
Acgumen của cận điểm 238.91693
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8693 Matsuki (1992 WH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8693 Matsuki
4850--8693-matsuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)