User Tools

Site Tools


4852--8980-heliaca-la-gi

Heliaca
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8980
Tên thay thế 4190 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2250142
Viễn điểm quỹ đạo 3.3171214
Độ lệch tâm 0.1970553
Chu kỳ quỹ đạo 1684.8806950
Độ bất thường trung bình 188.56095
Độ nghiêng quỹ đạo 8.82993
Kinh độ của điểm nút lên 60.20155
Acgumen của cận điểm 21.42980
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8980 Heliaca (4190 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8980 Heliaca
4852--8980-heliaca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)