User Tools

Site Tools


4853--9098-toshihiko-la-gi

Toshihiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9098
Tên thay thế 1996 BQ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4739084
Viễn điểm quỹ đạo 3.3591400
Độ lệch tâm 0.1517614
Chu kỳ quỹ đạo 1819.2685095
Độ bất thường trung bình 221.50454
Độ nghiêng quỹ đạo 3.32806
Kinh độ của điểm nút lên 44.76236
Acgumen của cận điểm 32.31116
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

9098 Toshihiko (1996 BQ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9098 Toshihiko
4853--9098-toshihiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)