User Tools

Site Tools


4854--9242-olea-la-gi

Olea
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9242
Đặt tên theo Olea
Tên thay thế 1998 CS3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8924208
Viễn điểm quỹ đạo 2.6922922
Độ lệch tâm 0.1744649
Chu kỳ quỹ đạo 1267.7150858
Độ bất thường trung bình 42.44033
Độ nghiêng quỹ đạo 5.06405
Kinh độ của điểm nút lên 152.65675
Acgumen của cận điểm 282.29909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

9242 Olea (1998 CS3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9242 Olea
4854--9242-olea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)