User Tools

Site Tools


4855--9421-violilla-la-gi

9421 Violilla là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1340.3426802 ngày (3.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 1995, bởi S. P. Laurie ở Church Stretton.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4855--9421-violilla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)