User Tools

Site Tools


4856--9587-bonpland-la-gi

Bonpland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9587
Đặt tên theo Aimé Bonpland
Tên thay thế 1990 UG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1620239
Viễn điểm quỹ đạo 2.9954851
Độ lệch tâm 0.1616015
Chu kỳ quỹ đạo 1512.5628428
Độ bất thường trung bình 198.59426
Độ nghiêng quỹ đạo 13.79778
Kinh độ của điểm nút lên 194.72297
Acgumen của cận điểm 80.06914
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9587 Bonpland (1990 UG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9587 Bonpland
4856--9587-bonpland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)