User Tools

Site Tools


4857--9742-worpswede-la-gi

Worpswede
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9742
Tên thay thế 1987 WT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8749200
Viễn điểm quỹ đạo 3.5277048
Độ lệch tâm 0.1019558
Chu kỳ quỹ đạo 2092.1389622
Độ bất thường trung bình 155.79552
Độ nghiêng quỹ đạo 4.58931
Kinh độ của điểm nút lên 94.49557
Acgumen của cận điểm 47.53470
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9742 Worpswede (1987 WT1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1987 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9742 Worpswede
4857--9742-worpswede-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)