User Tools

Site Tools


4858--9922-catcheller-la-gi

9922 Catcheller
AnimatedOrbitOf9922Catcheller.gif
Quỹ đạo của 9922 Catcheller (màu xanh), các hành tinh (màu đỏ) và Mặt Trời (màu đen). Hành tinh ngoài cùng là Sao Mộc.
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9922 Catcheller
Tên thay thế 1981 EO21, 1977 DB6, 1979 SF8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007
Cận điểm quỹ đạo 1.8906892 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.9116556 AU
Bán trục lớn 2.4011724 AU
Độ lệch tâm 0.2125975
Chu kỳ quỹ đạo 1359.0437738 d
Độ bất thường trung bình 171.08154°
Độ nghiêng quỹ đạo 1.6172°
Kinh độ của điểm nút lên 316.76876°
Acgumen của cận điểm 84.13185°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước ~12.9 km[1]
Suất phản chiếu hình học ~0.01
Nhiệt độ bề mặt min tr b max
Kelvin
Celsius
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

9922 Catcheller là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó có xoay quanh Mặt Trời một vòng mất 3,72 năm.[2] Nó được liên hệ với gia đình Nysa các tiểu hành tinh.[3] Được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi Schelte Bus ở Đài thiên văn Siding Spring, nó được đặt tên tạm thời "1981 EO21". Sau đó nó được đổi tên thành "Catcheller", một hỗn thành ngữ của Joseph Heller và Catch-22, tiểu thuyết ông sáng tác, ngày the suggestion thuộc Brian Marsden.[4]

  1. ^ Tedesco E.F., Noah P.V., Noah M., Price S.D. “The supplemental IRAS minor planet survey (SIMPS)”. 
  2. ^ “9922 Catcheller (1981 EO21)”. JPL Small-Body Database Browser. JPL/NASA. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2008. 
  3. ^ Zappala, V., Ph. Bendjoya, A. Cellino, P. Farinella, và C. Froeschle (1997). “Asteroid Dynamical Families.”. EAR-A-5-DDR-FAMILY-V4.1. NASA Planetary Data System. 
  4. ^ MPC 38199 Minor Planet Center
4858--9922-catcheller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)