User Tools

Site Tools


4860--10111-fresnel-la-gi

Fresnel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 25 tháng 7 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10111
Đặt tên theo Augustin-Jean Fresnel
Tên thay thế 1992 OO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5253993
Viễn điểm quỹ đạo 2.5860285
Độ lệch tâm 0.0118615
Chu kỳ quỹ đạo 1492.3365410
Độ bất thường trung bình 67.23152
Độ nghiêng quỹ đạo 14.82908
Kinh độ của điểm nút lên 138.15890
Acgumen của cận điểm 59.44326
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

10111 Fresnel (1992 OO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 7 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols. Nó được đặt theo tên Augustin-Jean Fresnel, a French physicist.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10111 Fresnel
4860--10111-fresnel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)