User Tools

Site Tools


4862--10404-mccall-la-gi

McCall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 22 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10404
Tên thay thế 1997 WP14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8247172
Viễn điểm quỹ đạo 3.3597030
Độ lệch tâm 0.0865054
Chu kỳ quỹ đạo 1986.1036739
Độ bất thường trung bình 319.89141
Độ nghiêng quỹ đạo 2.58061
Kinh độ của điểm nút lên 130.85555
Acgumen của cận điểm 300.38162
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10404 McCall (1997 WP14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10404 McCall
4862--10404-mccall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)