User Tools

Site Tools


4863--10586-jansteen-la-gi

10586 Jansteen (tên chỉ định: 1996 KY4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 22 tháng 5 năm 1996. Nó được đặt theo tên Jan Steen, a genre painter thuộc Dutch Golden Age.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4863--10586-jansteen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)