User Tools

Site Tools


4865--7700-rote-kapelle-la-gi

Rote Kapelle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7700
Đặt tên theo Red Orchestra
Tên thay thế 1990 TE8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4757919
Viễn điểm quỹ đạo 2.8795673
Độ lệch tâm 0.0753965
Chu kỳ quỹ đạo 1600.4287015
Độ bất thường trung bình 254.47657
Độ nghiêng quỹ đạo 3.03989
Kinh độ của điểm nút lên 58.80803
Acgumen của cận điểm 94.72353
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7700 Rote Kapelle (1990 TE8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7700 Rote Kapelle
4865--7700-rote-kapelle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)