User Tools

Site Tools


4866--8062-okhotsymskij-la-gi

Okhotsymskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8062
Tên thay thế 1977 EZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1475946
Viễn điểm quỹ đạo 2.6254228
Độ lệch tâm 0.1001103
Chu kỳ quỹ đạo 1346.6135363
Độ bất thường trung bình 200.21008
Độ nghiêng quỹ đạo 12.52011
Kinh độ của điểm nút lên 329.34223
Acgumen của cận điểm 156.28256
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0718
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.60

8062 Okhotsymskij (1977 EZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên the Russian space scientist Dmitry Okhotsimsky.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8062 Okhotsymskij
4866--8062-okhotsymskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)