User Tools

Site Tools


4867--8208-volta-la-gi

8208 Volta là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1479.3123104 ngày (4.05 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4867--8208-volta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)