User Tools

Site Tools


4868--8536-m-ns-la-gi

8536 Måns là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1910.3346238 ngày (5.23 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
4868--8536-m-ns-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)