User Tools

Site Tools


4869--8982-oreshek-la-gi

Oreshek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8982
Tên thay thế 1973 SQ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9817946
Viễn điểm quỹ đạo 2.7130388
Độ lệch tâm 0.1557551
Chu kỳ quỹ đạo 1313.6622148
Độ bất thường trung bình 232.15862
Độ nghiêng quỹ đạo 6.23951
Kinh độ của điểm nút lên 189.46340
Acgumen của cận điểm 163.53053
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8982 Oreshek (1973 SQ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1973 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8982 Oreshek
4869--8982-oreshek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)