User Tools

Site Tools


4870--9099-kenjitanabe-la-gi

Kenjitanabe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9099
Tên thay thế 1996 VN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4678903
Viễn điểm quỹ đạo 3.9092651
Độ lệch tâm 0.2260216
Chu kỳ quỹ đạo 2079.6676783
Độ bất thường trung bình 355.04941
Độ nghiêng quỹ đạo 2.12379
Kinh độ của điểm nút lên 72.70030
Acgumen của cận điểm 5.26834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9099 Kenjitanabe (1996 VN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 11 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9099 Kenjitanabe
4870--9099-kenjitanabe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)