User Tools

Site Tools


4871--9244-vi-njan-la-gi

9244 Visnjan là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1828.3704855 ngày (5.01 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4871--9244-vi-njan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)