User Tools

Site Tools


4872--9588-quesnay-la-gi

Quesnay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9588
Đặt tên theo François Quesnay
Tên thay thế 1990 WE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0482922
Viễn điểm quỹ đạo 3.1353070
Độ lệch tâm 0.2097027
Chu kỳ quỹ đạo 1524.0546628
Độ bất thường trung bình 172.70525
Độ nghiêng quỹ đạo 13.19106
Kinh độ của điểm nút lên 202.36364
Acgumen của cận điểm 90.14335
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9588 Quesnay (1990 WE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9588 Quesnay
4872--9588-quesnay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)