User Tools

Site Tools


4873--9744-nielsen-la-gi

Nielsen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9744
Tên thay thế 1988 JW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8401641
Viễn điểm quỹ đạo 3.3905105
Độ lệch tâm 0.2963951
Chu kỳ quỹ đạo 1544.8630814
Độ bất thường trung bình 233.50272
Độ nghiêng quỹ đạo 13.54465
Kinh độ của điểm nút lên 109.03121
Acgumen của cận điểm 134.06139
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9744 Nielsen (1988 JW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 5 năm 1988 bởi C. S. và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9744 Nielsen
4873--9744-nielsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)