User Tools

Site Tools


4875--10114-greifswald-la-gi

Greifswald
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lutz D. Schmadel và Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10114
Đặt tên theo Greifswald
Tên thay thế 1992 RZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7907616
Viễn điểm quỹ đạo 2.9715120
Độ lệch tâm 0.0313679
Chu kỳ quỹ đạo 1786.2583148
Độ bất thường trung bình 350.04634
Độ nghiêng quỹ đạo 0.94943
Kinh độ của điểm nút lên 280.02013
Acgumen của cận điểm 165.87448
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10114 Greifswald (1992 RZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1992 bởi Lutz D. Schmadel và Freimut Börngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên Greifswald, a German coastal town gần Baltic Sea.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10114 Greifswald
4875--10114-greifswald-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)