User Tools

Site Tools


4876--10245-inselsberg-la-gi

Inselsberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ngày plates taken bởi T. Gehrels.
Nơi khám phá Palomar Schmidt
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10245
Tên thay thế 6071 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5205176
Viễn điểm quỹ đạo 3.0407902
Độ lệch tâm 0.0935522
Chu kỳ quỹ đạo 1693.6311565
Độ bất thường trung bình 281.78134
Độ nghiêng quỹ đạo 8.91313
Kinh độ của điểm nút lên 196.67368
Acgumen của cận điểm 340.44048
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10245 Inselsberg (6071 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld tại Palomar Schmidt.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10245 Inselsberg
4876--10245-inselsberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)