User Tools

Site Tools


4877--10405-yoshiaki-la-gi

Yoshiaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 19 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10405
Tên thay thế 1997 WT23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9455107
Viễn điểm quỹ đạo 2.8742903
Độ lệch tâm 0.1927008
Chu kỳ quỹ đạo 1366.4605892
Độ bất thường trung bình 332.71975
Độ nghiêng quỹ đạo 1.49821
Kinh độ của điểm nút lên 254.50364
Acgumen của cận điểm 94.54529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10405 Yoshiaki (1997 WT23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 11 năm 1997 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10405 Yoshiaki
4877--10405-yoshiaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)