User Tools

Site Tools


4878--10587-strindberg-la-gi

Strindberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10587
Tên thay thế 1996 NF3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4876098
Viễn điểm quỹ đạo 2.8982212
Độ lệch tâm 0.0762392
Chu kỳ quỹ đạo 1614.1077320
Độ bất thường trung bình 125.70755
Độ nghiêng quỹ đạo 10.08709
Kinh độ của điểm nút lên 142.39498
Acgumen của cận điểm 297.88844
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10587 Strindberg (1996 NF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10587 Strindberg
4878--10587-strindberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)