User Tools

Site Tools


4879--10775-leipzig-la-gi

Leipzig
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10775
Đặt tên theo Leipzig
Tên thay thế 1991 AV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0639894
Viễn điểm quỹ đạo 2.7703734
Độ lệch tâm 0.1461173
Chu kỳ quỹ đạo 1372.6578977
Độ bất thường trung bình 201.32483
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57084
Kinh độ của điểm nút lên 319.44151
Acgumen của cận điểm 188.49690
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10775 Leipzig (1991 AV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên thành phố Leipzig.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4879--10775-leipzig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)