User Tools

Site Tools


4880--7701-zrzav-la-gi

7701 Zrzavý là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1610.1009144 ngày (4.41 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4880--7701-zrzav-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)