User Tools

Site Tools


4882--8358-rickblakley-la-gi

Rickblakley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8358
Tên thay thế 1989 VN5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9584333
Viễn điểm quỹ đạo 2.8291243
Độ lệch tâm 0.1818654
Chu kỳ quỹ đạo 1352.7715584
Độ bất thường trung bình 329.20797
Độ nghiêng quỹ đạo 1.61301
Kinh độ của điểm nút lên 309.19940
Acgumen của cận điểm 129.18019
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8358 Rickblakley (1989 VN5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1989 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8358 Rickblakley
4882--8358-rickblakley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)