User Tools

Site Tools


4883--8537-billochbull-la-gi

Billochbull
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 21 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8537
Tên thay thế 1993 FG24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7487725
Viễn điểm quỹ đạo 3.3345859
Độ lệch tâm 0.0962977
Chu kỳ quỹ đạo 1937.6197321
Độ bất thường trung bình 215.98712
Độ nghiêng quỹ đạo 9.94780
Kinh độ của điểm nút lên 194.31112
Acgumen của cận điểm 96.68541
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

8537 Billochbull (1993 FG24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8537 Billochbull
4883--8537-billochbull-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)