User Tools

Site Tools


4884--8696-kjeriksson-la-gi

Kjeriksson
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8696
Tên thay thế 1993 FM16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8403112
Viễn điểm quỹ đạo 3.6369672
Độ lệch tâm 0.1229924
Chu kỳ quỹ đạo 2128.8363479
Độ bất thường trung bình 344.39519
Độ nghiêng quỹ đạo 6.00775
Kinh độ của điểm nút lên 67.18329
Acgumen của cận điểm 344.06978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8696 Kjeriksson (1993 FM16) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8696 Kjeriksson
4884--8696-kjeriksson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)