User Tools

Site Tools


4885--8834-anacardium-la-gi

Anacardium
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8834
Đặt tên theo Anacardium
Tên thay thế 1989 SX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7074224
Viễn điểm quỹ đạo 3.6597546
Độ lệch tâm 0.1495690
Chu kỳ quỹ đạo 2074.7883990
Độ bất thường trung bình 23.03949
Độ nghiêng quỹ đạo 6.88531
Kinh độ của điểm nút lên 105.21697
Acgumen của cận điểm 6.72667
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8834 Anacardium (1989 SX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8834 Anacardium
4885--8834-anacardium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)