User Tools

Site Tools


4886--8983-rayakazakova-la-gi

Rayakazakova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8983
Tên thay thế 1977 ED1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7552238
Viễn điểm quỹ đạo 3.2352228
Độ lệch tâm 0.0801274
Chu kỳ quỹ đạo 1893.3994046
Độ bất thường trung bình 84.16996
Độ nghiêng quỹ đạo 10.50893
Kinh độ của điểm nút lên 184.81278
Acgumen của cận điểm 268.06968
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

8983 Rayakazakova (1977 ED1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8983 Rayakazakova
4886--8983-rayakazakova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)