User Tools

Site Tools


4887--9100-tomohisa-la-gi

Tomohisa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9100
Tên thay thế 1996 XU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0305581
Viễn điểm quỹ đạo 2.8001245
Độ lệch tâm 0.1593080
Chu kỳ quỹ đạo 1371.0907347
Độ bất thường trung bình 288.04638
Độ nghiêng quỹ đạo 7.94012
Kinh độ của điểm nút lên 93.56573
Acgumen của cận điểm 108.67704
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9100 Tomohisa (1996 XU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9100 Tomohisa
4887--9100-tomohisa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)