User Tools

Site Tools


4888--9246-niemeyer-la-gi

Niemeyer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9246
Tên thay thế 1998 HB149
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8313827
Viễn điểm quỹ đạo 2.8638583
Độ lệch tâm 0.2198983
Chu kỳ quỹ đạo 1313.8333218
Độ bất thường trung bình 199.50263
Độ nghiêng quỹ đạo 1.43488
Kinh độ của điểm nút lên 113.01792
Acgumen của cận điểm 230.52260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9246 Niemeyer (1998 HB149) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9246 Niemeyer
4888--9246-niemeyer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)