User Tools

Site Tools


4889--9425-marconcini-la-gi

Marconcini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9425
Tên thay thế 1996 CM7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7970901
Viễn điểm quỹ đạo 2.8463297
Độ lệch tâm 0.2259627
Chu kỳ quỹ đạo 1292.1423246
Độ bất thường trung bình 257.43463
Độ nghiêng quỹ đạo 9.22786
Kinh độ của điểm nút lên 339.86330
Acgumen của cận điểm 55.15864
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9425 Marconcini (1996 CM7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9425 Marconcini
4889--9425-marconcini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)