User Tools

Site Tools


4890--9589-deridder-la-gi

Deridder
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9589
Tên thay thế 1990 WU5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4427319
Viễn điểm quỹ đạo 2.7458329
Độ lệch tâm 0.0584171
Chu kỳ quỹ đạo 1526.2451850
Độ bất thường trung bình 17.41579
Độ nghiêng quỹ đạo 4.15824
Kinh độ của điểm nút lên 133.51718
Acgumen của cận điểm 344.59348
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9589 Deridder (1990 WU5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9589 Deridder
4890--9589-deridder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)