User Tools

Site Tools


4891--9745-shinkenwada-la-gi

Shinkenwada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9745
Tên thay thế 1988 VY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6182054
Viễn điểm quỹ đạo 3.2282654
Độ lệch tâm 0.1043467
Chu kỳ quỹ đạo 1825.5516069
Độ bất thường trung bình 323.31674
Độ nghiêng quỹ đạo 1.75138
Kinh độ của điểm nút lên 200.22386
Acgumen của cận điểm 203.38816
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9745 Shinkenwada (1988 VY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1988 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9745 Shinkenwada
4891--9745-shinkenwada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)