User Tools

Site Tools


4893--b-c-h-p-la-gi

Bắc Hợp là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Công Trừng và Trương Lương (Hòa An).
  • Đông giáp xã Minh Tâm và Lang Môn.
  • Nam giáp xã Hoa Thám, xã Minh Thanh.
  • Tây giáp xã Minh Thanh, xã Thái Học.

Xã Bắc Hợp có diện tích 17,74 km², dân số năm 1999 là 1.283 người.[1], mật độ dân cư đạt 72 người/km².

Xã Bắc Hợp được chia thành các xóm: Bản Chang, Đông Rẻo, Bản Ính, Bản Nưa, Tà Sa, Lũng Năm, Khuổi Lầu.

sông Nguyên Bình chảy qua địa phận xã Bắc Hợp. Trên dòng sông có thủy điện Tà Sa. Quốc lộ 34 đi qua phần phía nam của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
4893--b-c-h-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)