User Tools

Site Tools


4898--10776-musashitomiyo-la-gi

10776 Musashitomiyo là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1384.5966393 ngày (3.79 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4898--10776-musashitomiyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)