User Tools

Site Tools


4899--8065-nakhodkin-la-gi

Nakhodkin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8065
Tên thay thế 1979 FD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9602864
Viễn điểm quỹ đạo 2.5134940
Độ lệch tâm 0.1236555
Chu kỳ quỹ đạo 1221.9837732
Độ bất thường trung bình 224.84140
Độ nghiêng quỹ đạo 2.95123
Kinh độ của điểm nút lên 126.79978
Acgumen của cận điểm 99.26977
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8065 Nakhodkin (1979 FD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8065 Nakhodkin
4899--8065-nakhodkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)