User Tools

Site Tools


4900--8210-nanten-la-gi

NANTEN
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 5 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8210
Tên thay thế 1995 EH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2290185
Viễn điểm quỹ đạo 2.6986195
Độ lệch tâm 0.0952994
Chu kỳ quỹ đạo 1412.5754134
Độ bất thường trung bình 90.00323
Độ nghiêng quỹ đạo 7.13836
Kinh độ của điểm nút lên 13.79905
Acgumen của cận điểm 212.62589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8210 NANTEN (1995 EH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8210 NANTEN
4900--8210-nanten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)