User Tools

Site Tools


4901--8367-bokusui-la-gi

Bokusui
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8367
Đặt tên theo Bokusui Wakayama
Tên thay thế 1990 UL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9201183
Viễn điểm quỹ đạo 2.4930423
Độ lệch tâm 0.1298217
Chu kỳ quỹ đạo 1197.2312033
Độ bất thường trung bình 117.89565
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40796
Kinh độ của điểm nút lên 62.98246
Acgumen của cận điểm 352.35441
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8367 Bokusui (1990 UL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8367 Bokusui
4901--8367-bokusui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)