User Tools

Site Tools


4902--8538-gammelmaja-la-gi

Gammelmaja
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 21 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8538
Tên thay thế 1993 FR26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7630285
Viễn điểm quỹ đạo 3.2673891
Độ lệch tâm 0.0836361
Chu kỳ quỹ đạo 1912.3813786
Độ bất thường trung bình 207.65631
Độ nghiêng quỹ đạo 9.36853
Kinh độ của điểm nút lên 350.36388
Acgumen của cận điểm 321.32644
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

8538 Gammelmaja (1993 FR26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8538 Gammelmaja
4902--8538-gammelmaja-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)