User Tools

Site Tools


4903--8835-annona-la-gi

Annona
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8835
Đặt tên theo Annona
Tên thay thế 1989 SA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8149356
Viễn điểm quỹ đạo 3.5596028
Độ lệch tâm 0.1168190
Chu kỳ quỹ đạo 2078.3876608
Độ bất thường trung bình 59.64969
Độ nghiêng quỹ đạo 7.91394
Kinh độ của điểm nút lên 61.20563
Acgumen của cận điểm 2.72676
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8835 Annona (1989 SA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8835 Annona
4903--8835-annona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)