User Tools

Site Tools


4904--8984-derevyanko-la-gi

Derevyanko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8984
Tên thay thế 1977 QD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0149433
Viễn điểm quỹ đạo 3.2887477
Độ lệch tâm 0.2401732
Chu kỳ quỹ đạo 1577.3234862
Độ bất thường trung bình 49.89933
Độ nghiêng quỹ đạo 10.29789
Kinh độ của điểm nút lên 7.76140
Acgumen của cận điểm 316.03856
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8984 Derevyanko (1977 QD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8984 Derevyanko
4904--8984-derevyanko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)