User Tools

Site Tools


4905--9102-foglar-la-gi

Foglar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy và Z. Moravec
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 12 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9102
Đặt tên theo Jaroslav Foglar
Tên thay thế 1996 XS18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7939687
Viễn điểm quỹ đạo 3.3573245
Độ lệch tâm 0.0915833
Chu kỳ quỹ đạo 1970.1671813
Độ bất thường trung bình 37.01682
Độ nghiêng quỹ đạo 2.77865
Kinh độ của điểm nút lên 80.33464
Acgumen của cận điểm 19.17200
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9102 Foglar (1996 XS18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1996 bởi M. Tichy và Z. Moravec ở Klet. Tênd to the honor thuộc Czech writer Jaroslav Foglar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9102 Foglar
4905--9102-foglar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)