User Tools

Site Tools


4906--9426-aliante-la-gi

Aliante
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi U. Munari và M. Tombelli
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9426
Tên thay thế 1996 CO7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6720752
Viễn điểm quỹ đạo 3.0572264
Độ lệch tâm 0.0672248
Chu kỳ quỹ đạo 1770.9485628
Độ bất thường trung bình 1.82334
Độ nghiêng quỹ đạo 2.95540
Kinh độ của điểm nút lên 66.22384
Acgumen của cận điểm 270.90181
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9426 Aliante (1996 CO7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi U. Munari và M. Tombelli ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9426 Aliante
4906--9426-aliante-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)