User Tools

Site Tools


4907--9592-clairaut-la-gi

Clairaut
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9592
Đặt tên theo Alexis Clairaut
Tên thay thế 1991 GK4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6180617
Viễn điểm quỹ đạo 3.0500899
Độ lệch tâm 0.0762203
Chu kỳ quỹ đạo 1742.6718470
Độ bất thường trung bình 1.81091
Độ nghiêng quỹ đạo 1.12712
Kinh độ của điểm nút lên 230.99135
Acgumen của cận điểm 174.13652
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9592 Clairaut (1991 GK4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9592 Clairaut
4907--9592-clairaut-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)