User Tools

Site Tools


4908--9746-kazukoichikawa-la-gi

Kazukoichikawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Kushida
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9746
Tên thay thế 1988 VS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7567613
Viễn điểm quỹ đạo 2.6596347
Độ lệch tâm 0.2044367
Chu kỳ quỹ đạo 1198.5479991
Độ bất thường trung bình 21.80407
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23458
Kinh độ của điểm nút lên 102.08219
Acgumen của cận điểm 246.12828
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9746 Kazukoichikawa (1988 VS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1988 bởi Y. Kushida ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9746 Kazukoichikawa
4908--9746-kazukoichikawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)