User Tools

Site Tools


4910--10117-tanikawa-la-gi

Tanikawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Yanai và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10117
Tên thay thế 1992 TW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6516964
Viễn điểm quỹ đạo 3.3013780
Độ lệch tâm 0.1091338
Chu kỳ quỹ đạo 1875.7087639
Độ bất thường trung bình 5.74065
Độ nghiêng quỹ đạo 10.66420
Kinh độ của điểm nút lên 188.38769
Acgumen của cận điểm 192.42199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10117 Tanikawa (1992 TW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 1992 bởi M. Yanai và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt theo tên Kiyotaka Tanikawa.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10117 Tanikawa
4910--10117-tanikawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)