User Tools

Site Tools


4911--10247-amphiaraos-la-gi

Amphiaraos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ngày plates taken bởi T. Gehrels
Nơi khám phá Palomar Schmidt
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10247
Tên thay thế 6629 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 5.1939816
Viễn điểm quỹ đạo 5.2559370
Độ lệch tâm 0.0059288
Chu kỳ quỹ đạo 4362.3731261
Độ bất thường trung bình 254.66527
Độ nghiêng quỹ đạo 4.19629
Kinh độ của điểm nút lên 162.59177
Acgumen của cận điểm 335.97346
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.5

10247 Amphiaraos (6629 P-L) là một thiên thể Troia của Sao Mộc được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10247 Amphiaraos
4911--10247-amphiaraos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)